HuyPV

PHP Web Developer

Giới thiệu

huypv tốt nghiệp chuyên ngành Các hệ thống thông tin, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội vào tháng 07/2009.

2009 - 2010: Làm việc tại Vega Corp.
2010 - 2012: Làm việc tại Viettel Group.
2012 - nay (): Làm việc tại VCCorp.
Biết làm web bằng ASP, lập trình ứng dụng windows từ khi còn học đại học.

Cập nhật công nghệ, chuyển code web từ ASP sang PHP. Sử dụng được hầu hết các framework: Zend, Symfony, CodeIgniter, Joomla, vbulletin, Wordpress, Yii...

Chuyên giữ vai trò phát triển những chức năng quan trọng, yêu cầu cẩn thận, chính xác trong hệ thống website.

Công nghệ

Có khả năng học hỏi, chạy theo các công nghệ web tiên tiến, áp dụng trực tiếp luôn vào website của khách hàng: CSS3, HTML5, Push Notifications...
HTML5
CSS3
JQUERY
MYSQL